Danh sách tỉnh của Nhật Bản theo diện tích – Theo ngôn ngữ khác