Danh sách tỉnh của Nhật Bản theo diện tích – Theo ngôn ngữ khác

Danh sách tỉnh của Nhật Bản theo diện tích có sẵn trong 13 ngôn ngữ.

Trở lại Danh sách tỉnh của Nhật Bản theo diện tích.

Ngôn ngữ