Di tích lịch sử của cố đô Kyoto – Theo ngôn ngữ khác