Doctor Sleep: Ký ức kinh hoàng – Theo ngôn ngữ khác