Doraemon: Nobita ở xứ sở nghìn lẻ một đêm – Theo ngôn ngữ khác