Doraemon: Nobita thám hiểm vùng đất mới – Theo ngôn ngữ khác