Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển – Theo ngôn ngữ khác