Formiga (cầu thủ bóng đá, sinh 1978) – Theo ngôn ngữ khác