Gánh xiếc quái dị: Đệ tử Ma cà rồng – Theo ngôn ngữ khác