Ga lăng mộ hoàng gia của vua Suro – Theo ngôn ngữ khác