George Hedley (cầu thủ bóng đá thập niên 1910) – Theo ngôn ngữ khác