George III của Liên hiệp Anh và Ireland – Theo ngôn ngữ khác