George Johnson (cầu thủ bóng đá, sinh năm 1871) – Theo ngôn ngữ khác