Georges Louis Leclerc, Bá tước của Buffon – Theo ngôn ngữ khác