Ghép kênh phân chia theo tần số trực giao – Theo ngôn ngữ khác