Giải Grammy Thành tựu trọn đời – Theo ngôn ngữ khác