Giải Khoa học kỹ thuật hàng không của Viện hàn lâm Khoa học quốc gia Hoa Kỳ – Theo ngôn ngữ khác