Giải Sao Thổ cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trên truyền hình – Theo ngôn ngữ khác