Giải quần vợt Pháp Mở rộng 1980 - Đôi nam nữ – Theo ngôn ngữ khác