Giải vô địch bóng đá Nam Mỹ 1921 – Theo ngôn ngữ khác