Giải vô địch bóng đá Nam Mỹ 1941 – Theo ngôn ngữ khác