Giải vô địch bóng đá thế giới 1930 – Theo ngôn ngữ khác