Giải vô địch bóng đá thế giới 1970 – Theo ngôn ngữ khác