Giải vô địch cờ vua nữ thế giới – Theo ngôn ngữ khác