Gia Nghĩa (thành phố Đài Loan) – Theo ngôn ngữ khác