Gottfried IV, Công tước Hạ Lorraine – Theo ngôn ngữ khác