Gustaf VI Adolf của Thụy Điển – Theo ngôn ngữ khác