Hàn Quốc tại Đại hội Thể thao châu Á 1962 – Theo ngôn ngữ khác