Hãng sản xuất hàng không vũ trụ – Theo ngôn ngữ khác