Hươu sừng ngắn lông đỏ Ecuador – Theo ngôn ngữ khác