Hải cẩu thầy tu Địa Trung Hải – Theo ngôn ngữ khác