Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối – Theo ngôn ngữ khác