Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc – Theo ngôn ngữ khác