Hội chứng sợ những điều mới lạ – Theo ngôn ngữ khác