Hai môn phối hợp tại Thế vận hội Mùa đông 2018 - Vòng loại – Theo ngôn ngữ khác