Hansel & Gretel: Thợ săn phù thủy – Theo ngôn ngữ khác