Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Nhật Bản – Theo ngôn ngữ khác