Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Thụy Điển – Theo ngôn ngữ khác