Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Thế giới – Theo ngôn ngữ khác