Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc – Theo ngôn ngữ khác