Hiệp hội bóng đá Đài Bắc Trung Hoa – Theo ngôn ngữ khác