Hiệp hội bóng đá Cộng hòa Séc – Theo ngôn ngữ khác