Hoàng tử Nikolai của Đan Mạch – Theo ngôn ngữ khác