Infanta Elena, Nữ Công tước xứ Lugo – Theo ngôn ngữ khác