Jack Fowler (cầu thủ bóng đá, sinh 1902) – Theo ngôn ngữ khác