Jack Hughes (cầu thủ bóng đá) – Theo ngôn ngữ khác