Jorginho (cầu thủ bóng đá, sinh 1964) – Theo ngôn ngữ khác