Joule – Theo ngôn ngữ khác

Joule có sẵn trong 106 ngôn ngữ.

Trở lại Joule.

Ngôn ngữ