Juan Carlos I của Tây Ban Nha – Theo ngôn ngữ khác