Kỷ lục của bảng xếp hạng Billboard Hot 100 – Theo ngôn ngữ khác