Kangwon (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên) – Theo ngôn ngữ khác